Plava poliklinika posjeduje jedini privatni radiološki centar u Tuzli.

Od sada kod nas možete snimiti CT i Magnetnu rezonancu BESPLATNO uz ovjerenu uputnicu i zdravstvenu knjižicu.

Naši aparati su visokog kvaliteta i razlučivosti što Vam garantuje kvalitetne rezultate. Ljubazno i stručno osoblje u Plavoj poliklinici će Vam učiniti vrijeme provedeno kod nas prijatnim. Za očitavanje Vaših snimaka, pobrinuće se naši radiolozi već na licu mjesta, ukoliko to želite.


Način, forma i princip snimanja magnetnom rezonancom (MR-om):

Za navedeni pregled pacijenti se naručuju u terminima sa razmakom od sat vremena. Prosječan pregled traje oko pola sata, dok preostalih pola sata otpada na pripremu i razgovor sa pacijentom, kako bi mu se objasnio princip pregleda, ali i šta je on dužan da uradi kako bi se ispoštovali svi uslovi za ispravno snimanje.

Prilikom dolaska na ovakve preglede pacijenti su dužni ponijeti svu raniju dokumentaciju i nalaze, zbog uvida u njihovo trenutno zdravstveno stanje, kao i da se vidi na kojim je pretragama već bio, a sve u cilju određivanja konačne dijagnoze za tog pacijenta.

Osoblje je dužno pacijenta prije pregleda pitati da li mu je ranije ugrađivan neki medicinski implantant, da li pak u tijelu posjeduje geler, jer su sve to kontraindikacije za snimanje.

Magnetna rezonanca je metoda koja je sigurna za pacijente. Aparat ne posjeduje RTG cijev kao što je slučaj kod CT-a ili RTG-a i samim tim kod ove metode nema zračenja za pacijente. Međutim svi aparati magnetne rezonance prave karakterističan i jak zvuk, a to je posljedica magnetog polja na čijem principu aparat radi. Taj zvuk često predstavlja problem pacijentima jer je bučan, ali on nije štetan po zdravlje pacijenta i neizbježan je kod ovakvih snimanja.

Za vrijeme snimanja pacijent je dužan da strogo miruje i sluša upute tehničara koji vodi snimanje. Tokom pregleda tehničar cijelo vrijeme ima zvučnu i video komunikaciju sa pacijentom, kako bi pacijent znao koje ga naredno snimanje očekuje i koliko je njegovo trajanje. Pacijent će na taj način imati veće samopouzdanje, izbjeći će se eventualni strah i otkloniti ideja da bi mogao ostati zaboravljen u aparatu.

Većina pregleda na ovom aparatu je vrlo jednostavna, te zahtijeva samo mirovanje pacijenta, kako bi svi snimci bili zadovoljavajućeg kvaliteta, jer čak i najmanje pomjeranje pacijenta tokom pregleda uveliko kvari oštrinu slike, onemogućava njeno interpretiranje, pa je isto snimanje tj. datu sekvencu potrebno ponoviti. Neki pregledi kao npr. snimanje abdomena (trbušnih organa) ili Thoraxa (grudnog koša) zahtijevaju Breath Hold sekvence ili sekvence sa zadržavanjem daha, gdje se onda pacijentu prije svakog snimanja koje traje maksimalno 20 sekundi kaže da udahne, pa potom izdahne sav vazduh iz sebe i nakon 20 sekundi mu se kaže da opet normalno diše. To se radi, jer se snimanja vrše slojevito, i treba vremena da se sve snimi, pa je potrebno snimanja vršiti u više kraćih slojeva.

Zavisno od vrste pregleda koji se radi pacijent u aparat ulazi sa glavom prema unutra kod većine pregleda, dok kod snimanja ekstremiteta tj. nogu ili koljena u aparat idu prvo noge prema unutrašnjosti aprata, a glava ostaje izvan oklopa aparata, što pacijentima stvara osjećaj veće slobode i oni tada osjećaju manji strah.

U principu, pacijenti trebaju imati povjerenja u osoblje koje ih snima, slušati njihova uputstva i snimanje će biti brzo i uspješno završeno.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd