Manje hirurške intervencije

U Plavoj poliklinici se vrše i manje hiruške intervencije:

  • sunećenje
  • odstranjivanje lipoma (masnog tkiva)
  • vađenje nokata