Cjenovnik – liječenje neplodnosti

Naziv uslugeCijena KM
Konsultacije Besplatno
Ekspertni ultrazvučni pregled + SonoAVC 100,00
Folikulometrija 40,00
PAPA test  50,00
Komplet mikrobiol.briseva( vaginalni,cervikalni,myco i ureaplazma Chlamidia) 100,00
RTG -HSG 300,00
Dijagnostička histeroskopija 700,00 
Operativna histeroskopija 1500,00 
Intrauterina inseminacija 500,00
Prekid IVF postupka nakon punkcije folikula 2000,00 
IVF/ICSI postupak 4000,00
IVF prirodni ciklus 2000,00 
Zamrzavanje embrija  i čuvanje 1. godinu 600,00
Čuvanje zamrznutih embrija (1 god) 400,00
Odmrzavanje embrija i FET 1000,00 
Spermiogram 60,00
Pregled urologa 50,00
Kompletan hormonski status( TSH, FT3,FT4, FSH,LH,PROG,PRL,TEST,E2) 150,00
AMH 50,00
TORCH (Toxpl.IgM,igG, Rubeola IgM, IgG, HER I i II, CitomegalovirusIgM, IgG) 150,00
SEROLOGIJA Cijena KM Biohemijske i hematološke pretrage Cijena KM
Toxpl.IgM,igG, 60,00 Kompletna krvna slika 10,00
Rubeolla IgM, IgG  60,00 Urin sa sedimentom 15,00
CitomegalovirusIgM, IgG  60,00 Urea  10,00
HER I i II  60,00 Kreatinin   10,00
anti HIV  50,00 AST   10,00
HBsAg 30,00  ALT 10,00
anti HCV 30,00 ŠUK  5,00
Serologija za žene 170,00 INR 20,00
Serologija za muškarce  110,00 Vrijeme  krvarenja 5,00
EKG 10,00 Vrijeme koagulacije  5,00
Naziv uslugeCijena
Laboratorijski paket analiza za žene prije postupka IVF (preoperativna priprema i serološki nalazi) 320,00
Preoperativna priprema za žene prije postupka IVF (bez seroloških nalaza) 150,00
Serološki nalazi za žene (Rubeol IgM, IgG, anti HIV,antiHCV, HBsAg) 170,00
Laboratorijski paket za muškarce u slučaju TESA, TESE (preoperativna priprema i serološki nalazi) 260,00
Preoperativna priprema za muškarce u slučaju TESA, TESE (bez seroloških nalaza) 150,00
Serološki nalazi za muškarce (anti HIV,  anti HCV, HbsAg) 110,00