Cjenovnik oftalmoloških usluga

Oftalmološki pregled 40,00 KM
Kontrolni pregled do 30 dana 20,00 KM
Pregled očnog dna (fundus) 20,00 KM
Širmer – test 20,00 KM
Profil IOP (dnevna kriva očnog pritiska) 20,00 KM
Tonometrija (mjerenje očnog pritiska) 10,00 KM
OCT – Optička koherentna tomografija 120,00 KM
OCT – Angio 150,00 KM
UZ oka 40,00 KM
Kompletan oftalmološki pregled +UZ oka 60,00 KM
Automatizovano vidno polje 40,00 KM