Cjenovnik radioloških usluga

Slajsni CTCijena KM
CT Glave 150,00
CT Glave sa kontrastom 200,00
CT PNS 150,00
CT PNS sa kontrastom 200,00
CT Kičme jedan dio nativno 150,00
CT Kičme jedan dio s kontrastom 200,00
CT Abdomena 300,00
CT Abdomena i Karlice 550,00
CT Karlice 300,00
CT Toraxa 300,00
CT Koronarografija 600,00
CT Piramida TEMP kosti nativno 150,00
CT Piramida TEMP kosti s kontrastom 200,00
CT Extremiteta nativno (jedan dio) 150,00
CT Extremiteta sa kontrastom (jedan dio) 200,00
CT UROGRAFIJA 400,00
CT Angio vrata i mozga 500,00
CT Angio vrata ili mozga (jedna regija) 330,00
CT Angio torakalne aorte 330,00
CT Angio abdomenalne aorte 330,00
CT Angio aorte (torakalne i abdominalne) 500,00
CT Angio donjih extremiteta 350,00
CT Angio gornjeg extremiteta (jedna ruka) 330,00
CT Vrata 300,00
CT angio abdomenalne aorte i donjih ekstremiteta 500,00
MRI 1.5 T – NOVO u našoj poliklinici Cijena KM
MR GLAVE (nativno) 310,00
MR HIPOFIZE 310,00
MR Kičme (jedan dio) 310,00
MR Abdomena sa kontrastom 350,00
MR Male zdjelice  350,00
MR Abdomena i zdjelice 650,00
MR Zgloba (jedan) 310,00
MR Dugih kostiju 310,00
MR Dojki 400,00
MR Koljena  310,00
MRCP 310,00
Digitalni rentgen Cijena KM
RTG Vratne kičme 50,00
RTG Torakalne kičme 50,00
RTG Lumbalne kičme 50,00
RTG Pluća 40,00
RTG Glave (craniogram) 50,00
RTG Sinusa 40,00
RTG Extremiteta (jedan dio) desna ruka 40,00
RTG Extremiteta (jedan dio) lijeva ruka 40,00
RTG Extremiteta (jedan dio) desna noga 40,00
RTG Extremiteta (jedan dio) lijeva noga 40,00
RTG Urotrakta (nativno) 50,00
RTG Karlice 50,00
RTG HSG 300,00
Cjenovnik ostalih usluga iz Radiologije
Denzintometrija 40,00
EEG 60,00