VIP Kardiološki

VIP KARDIOLOŠKI 01

Klinički pregled, TA, EKG
– kks, se, crp, suk, HbA1C lipidogram ast, alt, ggt, urea, kreat., K
– Troponin, D dimer, RF, ASTO test
– UZ srca (2D, 3D, 4D) ,Ergometrija,
24h Holter monitoring
– UZ štitne, hormoni, antitijela
štitnjače ,CDU vrata,RTG p/c,
spirometrija,UZ abdomena
(VCI, Aorta abdominis + ostali organi)
– Inhalatorni alergeni

CIJENA: 699KM


VIP KARDIOLOŠKI 02

Kardiološki 01
+ CT coronarografija – CIJENA: 1.200 KM
ili CT plućne arterije (truncus pulmonalis) – CIJENA: 999 KM