VIP Osnovni paket

VIP osnovni paket obuhvata sljedeće pretrage:

-Internistički pregled sa interpretacijom
EKG-a
-TA (mjerenje pritiska)
-UZ srca
-UZ abdomena (Jetra, Pankreas, Ž.Kesa,
Slezena, Bubrezi, M.Bešika)
-Kks, CRP, SE + ostali laboratorij (suk, tg,
chol,ast, alt, ggt, K, urea i kreatinin
dijagnoza, terapija i preporuka

CIJENA: 200 KM