Potvrda stručnosti: Naši ljekari citirani u eminentnim časopisima

Misija razvoja Plave Poliklinike, vodeće privatne zdravstvene ustanove u kantonu i šire je kontinuirana edukacija ljekara u regionalnim i evropskim centrima, naučno-istraživački rad.

Da smo na pravom putu najbolje govori i činjenica da su u posljednjih 15 dana naši ljekari Admir Kurtćehajić i Ahmed Hujdurović citirani u dva eminentna časopisa:
-Der Radiologe
-Thrombosis and Haemostasis koji su indexirani na Current Contents (CC).