Redni br.   Naziv usluge Cijena KM
 1 Konsultacije Besplatno
2 Ekspertni ultrazvučni pregled + SonoAVC  100,00
3 Folikulometrija   40,00
4 PAPA test  50,00
5 Komplet mikrobiol.briseva( vaginalni,cervikalni,myco i ureaplazma Chlamidia)  100,00
6 RTG -HSG  300,00
7 Dijagnostička histeroskopija 700,00 
8 Operativna histeroskopija 1500,00 
9 Intrauterina inseminacija 500,00 
10 Prekid IVF postupka nakon punkcije folikula 2000,00 
11 IVF/ICSI postupak Specijalna cijena: 3000 KM
12 IVF prirodni ciklus 2000,00 
13 Zamrzavanje embrija  i čuvanje 1. godinu 600,00
14 Čuvanje zamrznutih embrija (1 god) 400,00 
15 Odmrzavanje embrija i FET 1000,00 
16 Spermiogram 60,00 
17 Pregled urologa 50,00 
18 Kompletan hormonski status( TSH, FT3,FT4, FSH,LH,PROG,PRL,TEST,E2) 150,00
19 AMH  50,00
20 TORCH (Toxpl.IgM,igG, Rubeola IgM, IgG, HER I i II, CitomegalovirusIgM, IgG)  150,00

 

SEROLOGIJA Cijena KM Biohemijske i hematološke pretrage Cijena KM
Toxpl.IgM,igG,  60,00  Kompletna krvna slika  10,00
Rubeolla IgM, IgG  60,00  Urin sa sedimentom  15,00
CitomegalovirusIgM, IgG  60,00  Urea   10,00
HER I i II  60,00  Kreatinin   10,00
anti HIV  50,00  AST   10,00
HBsAg  30,00  ALT  10,00
anti HCV  30,00  ŠUK  5,00
Serologija za žene  170,00  INR  20,00
Serologija za muškarce  110,00  Vrijeme  krvarenja  5,00
EKG  10,00  Vrijeme koagulacije   5,00

 

Redni br. Naziv usluge Cijena
 1. Laboratorijski paket analiza za žene prije postupka IVF (preoperativna priprema i serološki nalazi)  320,00
 1.1. Preoperativna priprema za žene prije postupka IVF (bez seroloških nalaza)  150,00
 1.2.

Serološki nalazi za žene (Rubeol IgM, IgG, anti HIV,antiHCV, HBsAg)

 170,00
 2. Laboratorijski paket za muskarce u slučaju TESA, TESE (preoperativna priprema i serološki nalazi)  260,00
2.1. Preoperativna priprema za muškarce u slučaju TESA, TESE (bez seroloških nalaza)  150,00
2.2. Serološki nalazi za muškarce (anti HIV,  anti HCV, HbsAg)  110,00