Izdavanje svih vrsta ljekarskih uvjerenja tokom cijelog radnog dana! Plava Poliklinika je jedina privatna zdravstvena ustanova u TK koja ima stalno uposlene sve članove komisije za ljekarska uvjerenja.

Specijalisti u stalnom radnom odnosu koji čine komisiju za ljekarska uvjerenja su:

1. Prim dr. Aida Drljević, spec. oftalmologije
2. Dr. Amra Delić, neuropsihijatar
3. Prim.dr. Vesna Smajić, spec. medicine rada
4. Adnan Bajramović, dipl. psiholog

Ova novina će omogućiti pacijentima u Plavoj Poliklinici dobijanje svih vrsta ljekarskih uvjerenja svakim radnim danom od 09 do 17h kao i subotom od 10 do 12h, po pristupačnim cijenama:

- Ljekarska uvjerenja za vozačku 40KM
- Ljekarska uvjerenja za ostale poslove 50KM
- Ljekarska uvjerenja za rad na mašinama 80KM
- Ljekarska uvjerenja za posao vozača 80KM
- Ljekarsko uvjerenje za rad na visini 100KM
- Ljekarsko uvjerenje za studente i učenike 10KM
- Ljekarsko uvjerenje za posao u inostranstvu 120KM