bsen

Hirurgijom  zaokružujemo  naše specijalističke usluge!

Kao jedna od vodećih privatnih poliklinika u ovom dijelu BiH, Plava Poliklinika je zdravstvena institucija koja već dugi niz godina uživa povjerenje širokog kruga pacijenata.

Profesionalizam i iskustvo ljekara, najsavremeniji aparati, posvećenost osoblja i tim odabranih stručnjaka bili su preduvjet  za postizanje kvaliteta kojem smo težili.

Od trenutka kada smo počeli sa radom, 1999. godine,  do danas integrirali smo  sve specijalističe oblasti  i ponudili pacijentima sve na jednom mjestu. Naš koncept je vremenom rastao, što je nužno zahtijevalo i širenje kapaciteta i uvođenje novih usluga i procedura.

Nedavno smo proširili obim svojih usluga sa hirurškim tretmanima koji su već postali dio naše redovne prakse  i tako vratili osmjehe na lica mnogih pacijenata i njihovih najbližih.

U prvom redu ističemo usluge porodilišta, u kojem smo uspješno izveli veliki broj poroda, između ostalog dosta zahtjevnih, gradeći tako reputaciju Poliklinike koja uliva povjerenje.

Dvije operacione sale opremljene su  po svim pravilima hirurške prakse i kompletnim sistemom monitoringa. Sobe za oporavak i boravak pacijenata posjeduju zasebna kupatila, internet, klima uređaje i kablovsku televiziju.

Prateći svjetske standarde,  u prilici smo da vam ponudimo, pored klasičnih hirurških operativnih zahvata,  minimalno invazivnu laparoskopsku hirurgiju. Minimalno invazivna hirurgija mnogo olakšava postoperativni oporavak pacijenata i smanjuje boravak pacijenta u  poliklinici.

Uveli smo nove procedure kako u dijagnostici, tako i u liječenju pacijenata. Naši liječnici objavljuju i stručne radove u prestižnim svjetskim časopisima, na šta smo ponosni jer se naš rad prepoznaje i cijeni i van granica  BiH.

Osim toga  zadržaćemo trend gostovanja eminentnih stručnjaka iz okruženja, koji će biti često angažirani kao konsultanti  i glavni operateri. Nedavno je to bio Prof.dr.sci. Miroslav Kopjar, dr.med. specijalista ginekologije i opstetricije te subspecijalista ginekološke uroginekologije.

Plava Poliklinika  pored svega, raspolaže i organiziranim sanitetskim prijevozom.

Medicinska istraživanja rađena na temu zadovoljstva pacijenata sa operacionim zahvatima rađenim van klasičnog bolničkog ambijenta pokazuju da je to iskustvo znatno manje stresno, uz veći stepen diskrecije, i svakako općenito ugodnije. Taj rezultat je sasvim u saglasnosti sa zadanim ciljevima našeg hirurškog odjela: ostvariti visok stepen efikasnosti, sigurnosti i zadovoljstva pacijenta, a sve to uz minimalno narušavanje životnog tempa i brz povratak svakodnevnim aktivnostima.

Tokom posljednjih dvadesetak godina svjedoci smo velikog napretka medicinske prakse, a značajan dio tog poboljšanja odnosi se na radikalni zaokret prema vanbolničkim (outpatient) tretmanima, uključujući i povećanu sigurnost operativnih zahvata.

Naš imperativ je da pacijentima omogućimo sigurnost operativnih zahvata. Da bismo to postigli u preoperativnoj obradi obavljaju se opsežne  konsultacije i  pregledi  pacijenata kojima se daje saglasnost za operativni zahvat, pored toga radi se pregled i kod liječnika-operatera, a  prema potrebi i anesteziologa.

Svrha takvog pregleda jeste prepoznavanje zdravstvenih stanja pacijenta koja su relevantna za operaciju, a mogu predstavljati predispoziciju za intraoperativnu ili postoperativnu komplikaciju.U te faktore, između ostalog, spadaju dob, tjelesna težina, neke preboljene bolesti, dijabetes, srčane bolesti, sklonost venskoj trombozi i neke bolesti disajnih puteva kao što je sleep apnea. 

U slučaju procjene, obavezna je konsultacija i mišljenje specijalista odgovarajuće struke u vezi sposobnosti pacijenta za operativni zahvat.

Naglasićemo i to da je Plava poliklinika  osnovana sa namjerom pružanja medicinskih usluga visokih profesionalnih i etičkih standarda. Naši prioriteti su pažljiv odabir liječnika saradnika koji su autoriteti u struci kojom se bave, ali je akcenat i na njihovom usavršavanju i usvajanju novih znanja i tehnika koje su primjenljive u liječničkoj  praksi, a za dobrobit naših pacijenata. U budućnosti ćemo, šireći naše kapacitete, insistirati na još većem podizanju nivoa stručnosti osoblja, uvođenju novih dijagnostičkih i hirurških metoda u rutinsku praksu, te podizanju kvaliteta usluga i učiniti da pacijentu svaki susret sa hirurškim odjelom Plave Poliklinike ostane u lijepoj uspomeni.

Svim  dosadašnjim pacijentima  zahvaljujemo se  na ukazanom poverenju, a upravo je to povjerenje  i naša najveća preporuka za sve buduće pacijente koji se odluče posjetiti nas. Dobro nam  došli!

 Tim Plave poliklinike