bsen

Jedini pouzdani način u ranoj dijagnostici osteoporoze.  DEXA se smatra zlatnim standardom za procjenu koštane gustine. - trajanje pregleda iznosi 5 min. - doza zračenja je minimalna (dozvoljava i pregled djece bez ograničenja). - ima dobru preciznost i prihvatljivu cijenu. - sprovodi se na lumbalnoj kičmi L2, L4 i vratu butne kost

Pregledom se dobija:

 1. BMD (koštana gustina u g/cm).
 2. T-vrijednost - odstupanje dobijene vrijednosti od srednje koštane gustine, mlade zdrave osobe istog pola, izraženo u procentima i standardnim devijacijama.
 3. Z-vrijednost - odstupanje dobijene vrijednosti od očekivane za pol i godine, takođe izraženo u procentima i standardnim devijacijama.

Tumačenje rezultata: Normalan nalaz odgovara T-vrijednosti unutar 1 SD. Osteopenia: T-vrijednost između -1 do -2,5 Osteoporoza: ako je T-vrijednost manja od -2,5 Na osnovu ovih nalaza ne samo da se može postaviti dijagnoza osteoporoze, već se može procijeniti relativni rizik za nastanak osteoporotičnog preloma

FAKTORI RIZIKA

 • rizik obolijevanja od osteoporoze raste sa godinama,
 • muškarci imaju znatno veću koštanu masu od žena,
 • od značaja je tjelesna konstitucija i tjelesna masa, osobe sa manjom tjelesnom masom i sitnijeg rasta imaju manju koštanu gustinu,
 • pripadnici pojedinih rasa npr. crnci imaju veću koštanu masu,
 • ishrana, fizička aktivnost, životne navike (pušenje, alkohol) takođe znatno utiču na postizanje maksimalne koštane mase,
 • mala koštana masa postignuta u mladosti je značajan faktor rizika, za kasniji nastanak osteoporoze. 

Osnovni i najracionalniji terapijski princip je prevencija osteoporoze.

 • Prevencija osteoporoze - da spriječi gubitak koštane mase do nivoa za nastajanje fraktura,
 • Terapija - da održi postojeće stanje ili da popravi koštanu gustinu iznad rizika za nastajanje 

Ovo se može postići primjenom više faktora: 

 • Pravilan način ishrane;
 • Uklanjanje faktora rizika - prestanak pušenja,
 • izbjegavanje prekomjerne upotreba alkohola,
 • izbjegavanje dugotrajnih dijeta bez unošenja proteina,
 • nekritična upotreba nekih lijekova, prije svega kortikosteroida. 
 1. Antiresorptivni lekovi – inhibitori razgradnje kosti
 2. Stimulatori izgradnje kosti (koštani formeri)
 3. Lijekovi sa heterogenim efektom (I i II efekat) 

 Antiresorptivni lekovi – inhibitori razgradnje kosti.

<< Radiološka dijagnostika