bsen

Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak mjeri u određenim intervalima tokom 24 časa.

Ovo je odlična metoda za:

  • procjenu dnevnog i noćnog ciklusa promjene pritiska
  • otkrivanje perioda naglih hipotenzija kontrolu efekata antihipertenzivne terapije
  • korekciju vrste i vremena u toku dana kada se uzimaju antihipertenzivi
  • izbegavanje fenomena “bijelog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljenjem).

Najvažnije indikacije (razlozi) za primjenu holtera:

  • vrtoglavice
  • krize svijesti
  • kontrola efekata antihipertenzivne terapije
  • neregulisana arterijska hipertenzija
  • sumnja na povišen pritisak u trudnoći
  • druge situacije koje zahtevaju detaljniju analizu krvnog pritiska

Aparat se sastoji od poveske (manžetne koja se postavlja na nadlakticu) i mehanizma koji registruje vrijednosti krvnog pritiska. Postavljena aparatura ne remeti dnevne aktivnosti. Mjerenja se tokom dana najčešće vrše na pola sata, a tokom noći svakih sat vremena. Razmak između mjerenja određuje se kompjuterski, prije postavke aparata. Pacijent dobija detaljna uputstva kako da se ponaša tokom nošenja aparata i kako da vodi dnevnik aktivnosti i simptoma.

Nakon skidanja aparata, podaci se prebacuju na kompjuter i posebnim softverom (programom) analiziraju. Kardiolog očitava nalaz i daje zaključak.

<< Kardiologija