bsen

 Kod nas  možete da obavite opšte i specijalističke preglede kao i prateće dijagnostičke procedure neophodne za sagladavanje problema i određivanje smjernica u liječenju.

U našoj poliklinici ordiniraju:

<< Specijalistički pregledi