bsen

 Prvi privatni radiološki dijagnostički centar sa sofisticiranim radiološkim pretragama na:

  • 64 slajsnom CT-u (koronarografija, virtualna kolonoskopija).
  • MRI 1.5T (MRI angiografija, MRI enteroskopija, MRCP, MRI dojke)
  • Digitalni RTG, mamografija, denzitometrija