bsen

U skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse laboratorija "Plave poliklinike" bavi se ispitivanjem uzoraka iz biohemije, hematologije, mikrobiologije... Poštujući sve zakone kontrole kvalitete rada na sofisticiranoj opremi. Veliki dio pretraga koje se u laboratorijama "Plave poliklinike" mogu obaviti, možete pronaći na popisu koji smo za Vas pripremili u popisu naših usluga. Ukoliko se neka od pretraga tamo ne nalazi, slobodno nam se obratite neposredno mailom, telefonom ili upitom. Laboratorijske pretrage koje vršimo, osim ako analize ne zahtijevaju određenu vremensku proceduru, u najskorije vrijeme budu gotove, pod strogim nadzorom naših inžinjera, poštujući filigransku proceduru i tačnost. 

PRIPREMA PACIJENTA

 Uvaženi pacijenti, kako bi Vaši rezultati bili pouzdani, neophodno je da budete adekvatno pripremljeni  i upućeni u procedure uzorkovanja krvi.Naša je obaveza da Vas uputimo i da Vam u tome pomognemo!

Pravilna priprema pacijenta prije uzorkovanja krvi je vrlo značajna, jer od nje zavisi i tačnost rezultata.

Način pripreme ovisi od vrste analiza koje se rade. Na rezultate laboratorijskih pretraga utiču sljedeći parametri:

 • Režim ishrane
 • Indeks tjelesne mase (BMI)
 • Godine
 •  Spol
 • Primjena terapije (npr.antibiotici)
 • Trudnoća
 • Fizička aktivnost
 • Određene životne navike ( konzumiranje duhana, kafe, alkohola...)

Da bi se pravilno tumačili dobijeni rezultati i odredile referentne vrijednosti, potrebno je dati tačne podatke prije uzorkovanja.

PREPORUKE:

 •  Uzimanje uzorka za kompletnu krvnu sliku ( eritrociti, leukociti, hemoglobin...) moguće je tokom cijelog dana, adekvatan uzorak je  venska i kapilarna krv.
 •  Ne preporučuje se veća fizička aktivnost tokom 24 sata prije uzorkovanja, jer utiče na povišene vrijednosti pojedinih enzima.
 • Za većinu biohemijskih analiza ( posebno za analizu glukoze, holesterola, triglicerida...) neophodno je uzimanje uzorka na prazan stomak 10 do 12 sati nakon poslednjeg obroka.
 •  Uzorci za određivanje nivoa tumorskih markera, virusa i većine hormona, također se mogu uzimati neovisno od vremena uzorkovanja, ali je preporučljivo ne konzumirati hranu i piće najmanje 2 do 3 sata prije vađenja krvi. Za analize prolaktin, kortizol i ACTH neophodno je mirovanje od 20 minuta prije uzorkovanja.
 • Za pojedine analize je izuzetno značajno vrijeme uzimanja uzorka ( cirkadijalni ritam), faza menstrualnog ciklusa ili nedjelja trudnoće, i tada je neophodna konsultacija sa liječnikom prije uzorkovanja da bi se pribavio pravilan uzorak.
 •  Za analizu urina potrebno je, nakon lične higijene ( toaleta toplom vodom i sapunom), prvi jutarnji urin ( srednji mlaz)  u sterilnoj posudi u najkraćem mogućem roku donijeti u laboratoriju.
 • Za pacijente koji su na  oralnoj antikoagulantnoj terapiji ili bilo kojoj drugoj terapiji za hronične bolesti, preporuka je  vađenje krvi u jutarnjim satima, a odmah nakon uzorkovanja i uzimanje uobičajene terapije.