fbpx

Medicina koja liječi. Srca koja brinu.

Kompletna briga o trudnoći

Ekspertni 3D/4D UZ pregled - I trimestar - Combined test

Ekspertni 3D/4D UZ pregled - II trimestar - Organ screening

4D ekspertni ultrazvučni pregled

Komentari su isključeni.