Medicina koja liječi. Srca koja brinu.

Ljekarska uvjerenja

Izdavanje ljekarskih uvjerenja - Slatina, Tuzla!

Svakim radnim danom od 08 do 17h i subotom od 08 do 10h, možete nas posjetiti u našoj poslovnici na Slatini i izvaditi ljekarsko uvjerenje u prijatnom i modernom ambijentu.

NAPOMENA: Ljekarska uvjerenja za posebne uslove rada i vozačku dozvolu izdajemo radnim danom u periodu od 15 do 17h i subotom od 08 do 10h.

Nalazimo se u ulici Albina i Franje Herljevića 39 (pored prodavnice obuće Borovo).

CJENOVNIK LJEKARSKIH UVJERENJA:

 • Ljekarska uvjerenja za vozačku 40KM
 • Ljekarska uvjerenja za poslove bez posebnih uslova rada 50KM
 • Ljekarska uvjerenja sa posebnim uslovima rada 120KM
 • Ljekarska uvjerenja za rad na mašinama 80KM
 • Ljekarska uvjerenja za posao vozača 80KM
 • Ljekarsko uvjerenje za rad na visini 100KM
 • Ljekarsko uvjerenje za studente i učenike 10KM
 • Ljekarsko uvjerenje za posao u inostranstvu 120KM

Izdavanje ljekarskih uvjerenja - Simin Han, Tuzla!

Jedina smo privatna zdravstvena ustanova u TK koja ima stalno uposlene sve članove komisije za ljekarska uvjerenja.

Specijalisti u stalnom radnom odnosu koji čine komisiju za ljekarska uvjerenja, u našoj poslovnici u Simin Hanu, su:

 • Prim dr. Aida Drljević, spec. oftalmologije
 • Dr. Amra Delić, neuropsihijatar
 • Prim.dr. Vesna Smajić, spec. medicine rada
 • Adnan Bajramović, dipl. psiholog

Zahvaljujući tome omogućili smo Vam izdavanje svih vrsta ljekarskih uvjerenja svakim radnim danom od 09 do 17h kao i subotom od 10 do 12h, po pristupačnim cijenama:

 • Ljekarska uvjerenja za vozačku 40KM
 • Ljekarska uvjerenja za poslove bez posebnih uslova rada 50KM
 • Ljekarska uvjerenja sa posebnim uslovima rada 120KM
 • Ljekarska uvjerenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja: 80KM
 • Ljekarska uvjerenja za rad na mašinama 80KM
 • Ljekarska uvjerenja za posao vozača 80KM
 • Ljekarsko uvjerenje za rad na visini 100KM
 • Ljekarsko uvjerenje za studente i učenike 10KM
 • Ljekarsko uvjerenje za posao u inostranstvu 120KM

Comments are closed.