Medicina koja liječi. Srca koja brinu.

Naš tim

Dr. Senada Hujdurović
spec. interne medicine, kardiolog, ultrasoničar, dr porodične medicine.
Dr. Džemil Hujdurović
spec. ginekologije i akušerstva

Dr. Ahmed Hujdurović
spec. interne medicine, subspec. kardiologije
Mr. sci. dr. Dženita Kurtćehajić
spec. ginekologije i akušerstva
Mr. sci. dr. Admir Kurtćehajić
spec. interne medicine, ultrasoničar, subspec. gastroneterohepatologije
Prim. dr. Fatima Klempić - Dautbašić
spec. ginekologije i akušerstva, subspec.fetalne medicine i obstetricije
Dr. Edinka Uzunić
Specijalista radiologije
Prim. dr. Aida Drljević
spec. oftalmologije
Dr. Amra Aljukić-Ćosićkić
Specijalista anesteziologije
Dr. Arnus Eiyad
spec. opšte hirurgije
Mr.sci.dr. Amra Delić
Spec. neuropsihijatrije
Dr. Džemal Garagić
specijalizant medicine rada
Dr. Nejra Hodžić
specijalizant oftalmologije
Dr. Šaćir Alihodžić
Specijalizant radiologije
Dr. Jasmina Bašanović
specijalizant anestezije
Dr. Boris Ilić
Spec. interne med. spec. urg. med. subspec. endokrinologije
Dr. Enes Avdibašić
Spec. porodične medicine
Dr. Nadira I. Hodžić
specijalizant neurologije
Prim.dr. Vesna Smajić
spec. medicine rada
Prim.mr.med.sci.dr. Mara Perić-Fejzić
Specijalista ginekologije i akušerstva
Dr. Asim Musić
Specijalista ginekologije i akušerstva
Zerina Kadrić
dipl. ing. med. radiologije, sonographer
Rijad Bećirović
dipl.ing. med. radiologije
Darja Perkunić
dipl. biolog, embriolog, citoskriner
Safija Halilović
dipl. ing. med. radiologije, sonographer
Emir Halilović
dipl. ing. med. radiologije
Merima Alić
medicinska sestra
Amira Pirić
medicinska sestra
Edina Vehabović
medicinska sestra
Nizama Mašić
call agent
Amira Šerifović
referent za prijem
Nurdina Omerović
Dipl. psiholog
Merisa Hodžić
Dipl.ekonomista
Emir Bukvić
Medicinski tehničar
Lejla Zenunović
medicinska sestra
Elvira Omerović
medicinska sestra
Šejla Numanović
medicinska sestra
Musić Mirela
medicinska sestra
Almedina Suljić
Spremačica
Ferzeta Hamzić
spremačica
Esmira Ibrahimović
medicinska sestra
Adnan Bajramović
Dipl. psiholog
Inela Junuzovic
Magistar genetike i molekularne biologije,embriolog
Selma Jaganjac
Dipl. inžinjer medicinske radiologije
Hana Hujdurović
Dipl. ekonomista
Aldijana Dautbašić
Bachelor biohemije i fiziologije
Safura Hodžić
Ekonomski tehničar
Mirza Šerbečić
Medicinski tehničar
Edina Horozić
Medicinska sestra
Medisa Hasanović
Medicinska sestra porodične medicine
Adina Zaimović
Medicinska sestra porodične medicine
Nihada Deronjić
Medicinska sestra
Jasminka Hrustić
Gin. akušerska sestra, kozmetičar, M. sestra porodične medicine
Ermin Zenunović
Medicinski tehničar
Ajša Kadić
Medicinska sestra porodične medicine
Mirela Dardagan
Medicinska sestra
Jasmira Avdić
Dipl. ekonomista
Minela Huremović
Dipl. ekonomista
Amela Ćehajić
Koordinator za ljudske resurse


ZADOVOLJNI PACIJENTI

Preko 300.000 pacijenata poklonilo nam je povjerenje.

PRATITE NAS I NA FB
3

LOKACIJE

70

UPOSLENIKA

300000

ZADOVOLJNIH PACIJENATA

40

OBJAVA U STRUČNIM ČASOPISIMA