Medicina koja liječi. Srca koja brinu.

Tuzla

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučnu dijagnostiku u našoj ustanovi obavljaju specijalisti koji su prošli dodatnu obuku za ultrazvučnu dijagnostiku na visoko sofisticiranim aparatima koji omogućavaju širok spektar usluga.

Prilikom ultrazvučnog pregleda ne upotrebljavamo ionizirajuće zračenje što ovu dijagnostičku metodu čini bezbjednom za pacijente.

Komentari su isključeni.