Medicina koja liječi. Srca koja brinu.

VIP pregledi

VIP pregledi su posebno osmišljeni preventivni sistematski pregledi za sve one koji mnogo rade, za osobe koje rijetko odlaze ljekaru, a ipak savjesno razmišljaju o vlastitom zdravlju, kao i za one koji upravo zbog manjka slobodnog vremena žele detaljan screening u najkraćem mogućem vremenu.

Prim. Dr. Senada Hujdurović spec. interne medicine, kardiolog, ultrasoničar, dr porodične medicine.

Riječ je o individualnim opsežnim programima prilagođenim potrebama savremenog čovjeka. Predlažemo nekoliko varijanti VIP pregleda za muškarce i žene, upotpunjene vašim potrebama i u skladu sa poslovima koje obavljate.Dakle, sadržaj ponude uključuje i vaše zahtjeve,a mi smo tu da vam ponudimo stručnu pomoć oko odabira za vas najpovoljnije varijante. Izaberite neki od VIP pregleda i obnovite vašu životnu i radnu energiju ­provjerite svoj zdravstveni status!

Comments are closed.